Over dit verslag

Over dit verslag

Het Havenbedrijf Rotterdam staat midden in de samenleving. Dankzij de dialoog en samenwerking met onze lokale, nationale en internationale stakeholders creëren we waarde op de korte en lange termijn. Met dit jaarverslag bieden we inzicht in interne en externe ontwikkelingen, voortgang op gestelde doelen, situaties waarin we lessen voor de toekomst trekken en dilemma's waarmee wij te maken hebben. Daarnaast laten stakeholders en experts hun licht schijnen over voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijke onderwerpen.

Waardecreatie

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde voor zijn stakeholders en voor de maatschappij als geheel.