2. Het Havenbedrijf Rotterdam

2. Het Havenbedrijf Rotterdam

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven inclusief achterwaartse indirecte effecten bedroeg in 2017 (laatst bekende cijfer) 23,6 miljard euro. Als we ook de voorwaartse indirecte effecten meerekenen, dan bedroeg in 2017 de toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven 45,6 miljard euro, 6,2% van het bbp.

Toekomstverwachting

Aanpassingsvermogen, voldoende financiële ruimte en flexibiliteit zijn belangrijk bij het verder ontwikkelen en vernieuwen van de haven. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, ontwikkelde het Havenbedrijf Rotterdam vier toekomstscenario’s.

Visie op de haven en industrie

Door disruptieve trends als energietransitie en digitalisering verandert de wereld om ons heen fundamenteel. Dit vormde de aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam om samen met onze convenantpartners (het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs) de bestaande Havenvisie te herijken.

Ondernemingsstrategie

Het creëren van economische en maatschappelijke waarde betekent dat we onze kernactiviteiten goed moeten uitvoeren en onze bronnen optimaal moeten benutten. Onze ondernemingsstrategie geeft hier sturing aan. Deze strategie verwoordt de doelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam tot 2020.