Corporate Social Responsibility

We voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en voor onze maatschappelijke impact. Het Corporate Social Responsibility (CSR) Statement geeft weer hoe het Havenbedrijf Rotterdam staat voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het statement beschrijft de belangrijkste principes en thema’s die richting geven aan het handelen van onze medewerkers. We richten ons op thema’s die maatschappelijke waarde creëren, met een focus op Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk.

Het kernteam CSR, bestaande uit de CEO, de programmamanager CSR en de managers van de afdelingen Environmental Management en Communications & External Affairs, bewaakt het CSR-bewustzijn binnen het bedrijf.

Concrete voorbeelden van CSR in onze eigen bedrijfsvoering zijn: het gebruik van hybride vaartuigen en biobrandstoffen, elektrificatie van het wagenpark, prikkels voor medewerkers om met het OV of de fiets te reizen en gebruik van groene stroom. Dankzij deze inspanningen verminderden we onze CO2 voetafdruk in 2019 met 19,2% (5,9 kTon).

Onze invloed op de keten

De CSR-principes met betrekking tot Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk passen we niet alleen toe op de eigen bedrijfsvoering, maar ook op de partijen in de keten waarin wij actief zijn:

Anticorruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het belang van het bestrijden van corruptie en fraude. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij fraude en corruptie voorkomen. Bewustwording over onze gedragsregels brengen we over via ons onboardingprogramma, een e-learning module en integriteitstrainingen.

Milieu

Het Havenbedrijf Rotterdam stimuleert schone scheepvaart. Met ‘fuel switch’ zetten we een belangrijke stap in het verduurzamen van de scheepvaart.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Doordat veel handel- en goederenstromen door de Rotterdamse haven lopen, kan het gebeuren dat bedrijven in de haven aangesproken worden op negatieve gevolgen in de keten. Ondanks dat het Havenbedrijf Rotterdam hier niet direct bij betrokken is, worden we soms aangesproken op producten die maatschappelijke aandacht trekken, zoals steenkolen of palmolie.