Doel, missie en kerntaken

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf Rotterdam is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. Dit doen we samen met partners en klanten. We zijn de ondernemende havenontwikkelaar voor klanten in chemie, energie, transport & logistiek en maritiem & offshore.

Leidend hierbij is onze missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

De twee kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het realiseren van een vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.