Energietransitie in drie stappen

Urgentie en ambitie

In het Rotterdamse haven- en industriecomplex creëren we een grote economische en maatschappelijk toegevoegde waarde. Tegelijkertijd zijn we (Rotterdam en Moerdijk) verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland.

Stap 1: Energie infrastructuur en efficiency

In deze fase tussen nu en 2025 staan maatregelen centraal waarmee de bestaande industrie haar uitstoot reduceert. Bovendien plannen we pilots ter voorbereiding op de volgende fases.