Innovatie en kennis versterken

Innovatie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil haar concurrentiepositie behouden en vergroten. Daarnaast zetten we in op nieuwe markten en creëren we ruimte voor een transitie naar een duurzame haveneconomie.

Arbeidsmarkt en onderwijs

Naast dat innovatie bijdraagt aan een toekomstbestendige haven, is de ontwikkeling van kennis en het werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt cruciaal.