Optimaliseren bereikbaarheid

Transport en bereikbaarheidsprioriteiten

Bereikbaarheid is cruciaal voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Dit vraagt om een robuust, betrouwbaar, duurzaam en transparant vervoerssysteem.

Water

Water is belangrijk voor de aan- en afvoer van goederen in het haven- en industriecomplex. Aan de zeezijde maakt de goede nautische diepgang dat Rotterdam de allergrootste schepen vlot en veilig kan ontvangen.

Weg

Meer dan de helft van de containers gaat over de weg naar een locatie in de regio, waarna de lading verder richting achterland gaat. Onderhoudswerken en innovatie zijn essentieel om het wegverkeer efficiënter, veiliger en duurzamer te maken.

Spoor

Door economische groei stijgt het transport van goederen. We willen goederenstromen zoveel mogelijk via het spoor laten lopen om wegen te ontlasten en om een positieve bijdrage te leveren aan milieudoelen.

Pijpleidingen

De haven van Rotterdam beschikt over een uitgebreid netwerk van pijpleidingen voor transport van natte bulk, zoals ruwe olie, olieproducten, chemicaliën en industriële gassen.