Stad en haven ontwikkelen samen

Stad en haven ontwikkelen samen

Wereldwijde ontwikkelingen, zoals de grondstoffen- en energietransitie en digitalisering vereisen substantiële aanpassingen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

Gezonde omgeving

De economische en sociale transitie van het haven- en industriecomplex vragen om een attractieve regio, waarin bedrijven willen investeren en mensen graag willen wonen.

Excellent vestigingsklimaat

Wij zien een klantgerichte aanpak als belangrijke voorwaarde voor vestiging van bedrijven in het haven- en industriecomplex.

Sponsoring en subsidies

Het Havenbedrijf Rotterdam is een maatschappelijk betrokken organisatie en wil in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de stad Rotterdam.