Veiligheid staat voorop

Integrale benadering van veiligheid

Het zorgen voor veiligheid is in onze haven topprioriteit. Natuurlijk voor de scheepvaart, maar ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied.

Nautische veiligheid

In de doelen van het Havenbedrijf Rotterdam staat onder meer dat we als organisatie moeten zorgdragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid, evenals het optreden als bevoegde havenautoriteit in het Rotterdamse havengebied.

Veiligheid op projecten

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt als opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor veiligheid op de bouwplaats. Ons veiligheidsbeleid is gericht op het creëren van een proactieve veiligheidscultuur, die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen.

Transport- en milieuveiligheid

Inspecteurs van de Divisie Havenmeester controleren of schepen de scheepvaartregels op het gebied van milieu en veiligheid naleven. De mate waarin een geïnspecteerd schip voldoet aan de wet- en regelgeving bepaalt de hoogte van de Safety & Environmental Index (SEI).

Waterveiligheid

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in voor het behoud van een waterveilige haven, nu en in de toekomst. Klimaatverandering brengt zeespiegelstijging met zich mee.

Cybersecurity

De doorgang van vitale processen en diensten in Nederland is vrijwel volledig afhankelijk van ICT. Dit blijkt uit het Cybersecurity Beeld Nederland 2019 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).