Toelichting op de winst-en-verliesrekening

16 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2019 (-2,1 miljoen euro) bestaan ook uit latente belastingen (+23,8 miljoen euro) en acute belastingen (-25,9 miljoen euro). Op basis van tariefswijzigingen uit het belastingplan 2020, dat op 17 december 2019 is geformaliseerd, is de latentie in 2019 aangepast met +55,7 miljoen euro. De jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering bedraagt voor 2019 -31,9 miljoen euro. Per saldo resteert een latente belastingbate in 2019 van +23,8 miljoen euro.