Beter beheer en management van de haveninfrastuctuur

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert al langer in slimme infrastructuur. Hierbij ligt de nadruk op het invoeren en benutten van een veilig, betrouwbaar en gestandaardiseerd Internet of Things-platform (IoT).

Digital twin

Een belangrijke stap is het bouwen van een digital twin van de haven met behulp van een IoT-platform. We zijn een pilot gestart in samenwerking met ESRI, IBM en Cisco. De digital twin is een exacte digitale kopie van de haven, inclusief alle infrastructuur, scheepsbewegingen, weersomstandigheden en hydro-informatie. Aan deze digitale versie van de werkelijkheid koppelen we alle eigenschappen die we over de afzonderlijke onderdelen kennen, bijvoorbeeld vanuit sensoren en radarbeelden. Hoe diep is het water, hoe is een kademuur er aan toe, waar bevindt een bepaalde container zich, ligt een schip wel goed op koers? Zo kunnen we de technische staat van assets in de gaten houden, digitaal inspecties uitvoeren en prognoses maken. De verdere uitwerking van dit IoT-platform moet de basis leggen voor onder meer autonome scheepvaart in de haven van de toekomst.

Hydro- en meteodata

De eerste toepassing binnen het IoT-platform is het gebruik van hydro- en meteodata. Hiermee brengen we realtime sensordata met informatie over weer en water samen. Deze gegevens zijn van belang voor de beslisondersteuning voor nautische verkeersplanning en -management.

Container 42: verzamelen van data

‘Container 42’ is een hyperintelligente container die wij in 2019 op een twee jaar durende dataverzamelreis om de wereld stuurden. De met sensoren en communicatietechnologie uitgeruste container meet tijdens de reis vibratie, helling, positie, geluid, luchtvervuiling, vochtigheid en temperatuur. De container is ook uitgerust met zonnepanelen om te zien hoeveel energie een container op een containerschip, een trein of een truck kan oogsten tijdens de reis. De verzamelde gegevens helpen inzicht te geven in de uitdagingen in transport en logistiek en dragen bij aan de ontwikkeling van de 'digital twin' van de haven.