Beter inzicht in de efficiëntie van logistieke processen

Bij digitaliseringsprojecten die de verbetering van logistieke processen als insteek hebben, investeren we in de concurrentiepositie en toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven.

Port Call Optimisation

Om scheepvaart zo effectief mogelijk te plannen, hebben rederijen gedetailleerde informatie nodig over bijvoorbeeld diepte, toelatingsbeleid en aankomst- en vertrektijden. Havens communiceren op verschillende manieren over deze informatie. Dit leidt tot inefficiëntie. Binnen de Port Call Optimisation Taskforce, bestaande uit tal van bedrijven en havens, werken we sinds 2014 samen om de standaarden vanuit de nautische en logistieke sectoren bij elkaar te brengen en data op deze manier te laten corresponderen. Belangrijk zijn:

  • een optimale beladingsgraad van bezoekende schepen;
  • een zo kort mogelijke verblijftijd in de haven (port stay) van het schip met efficiënte afhandeling door nautische dienstverleners, terminals service providers en Havenmeester;
  • het leveren van betrouwbare informatie, waardoor de scheepvaart een optimale aanloopsnelheid naar de haven kan realiseren.

Door eenduidige communicatie optimaliseren we zowel de veiligheid, belading en aanlooptijd. Daarnaast besparen we op kosten en voorkomen we CO2-uitstoot.

Voorbeelden van doorontwikkelde producten op het gebied van Port Call Optimisation zijn:

Pronto

Met Pronto kunnen rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. Onze doelstelling is dat 70% van de terminals gebruik maken van Pronto. De dekkingsgraad in 2019 van Pronto in Rotterdam is 44,4% (daarmee haalden we onze doelstelling van 70% niet), waarvan 4,1% gerelateerd is aan overslag op onze boeien & palen. De uitwisseling van geplande, verwachte en gerealiseerde tijden leidt tot kortere call turn around tijden, een betere terminalbezetting en snellere service door betere planbaarheid. Pronto heeft ook als doel de CO2-uitstoot in de haven te verminderen. Grote partijen als Maersk en Shell maken inmiddels gebruik van Pronto. In 2018 is PortXchange opgericht om het Pronto-platform en de bijbehorende applicatie beschikbaar te stellen aan havens over de hele wereld.

Navigate

Navigate is bedoeld voor bedrijven die hun containertransport beter willen plannen. De online tool geeft een compleet overzicht van de meest efficiënte deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam. De empty depot planner toont waar lege containers achtergelaten of opgehaald kunnen worden. In 2019 is Navigate in eigen versies in gebruik genomen in de havens van Sohar en Gdansk.

Shiptracker

Met Shiptracker geven we een extra impuls aan het verduurzamen en efficiënter maken van de logistieke keten. Dankzij deze online tool kunnen we aankomsttijden van schepen nauwkeuriger tonen. Shiptracker combineert big data via algoritmes en machine learning met de informatie uit het Automatic Identification System (AIS). Dit is een wereldwijd systeem voor het automatisch identificeren van schepen.

Nextlogic

Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dat leidt tot een optimale inzet van assets en maakt de binnenvaartketen efficiënt en betrouwbaar. In 2019 leverden we de integrale planning op, vonden er pilots plaats met koplopers en kwam er een samenwerking tot stand met Portbase. Door dit laatste kunnen partijen eenvoudiger deelnemen aan Nextlogic. Een coalitie van terminals empty depots en barge operators gaat in 2020 de integrale planning testen. We verwachten dat we de innovatieve planningtool in de loop van 2020 in gebruik kunnen nemen.

Voorbeelden van nieuw ontwikkelde producten op het gebied van Port Call Optimisation zijn:

Boxinsider

In 2019 lanceerden we ‘Boxinsider’. Via deze applicatie kunnen verladers en expediteurs elk moment zien waar hun containers zich bevinden. Dit is niet alleen betrouwbaarder dan de tot nu toe toegepaste werkwijze, maar ook nog eens gebruiksvriendelijker en efficiënter dan het zelf achterhalen van informatie via allerlei bronnen. Op basis van statusinformatie van containerschepen en inland- en deepsea-terminals volgt de applicatie containers voor wat betreft verwachte en werkelijke aankomst- en vertrektijden van schepen en het lossen en het vertrek van de container bij containerterminals. Het systeem waarschuwt bij vertragingen en verstoringen.

OnTrack

Van en naar de haven van Rotterdam lopen veel internationale spoorverbindingen. Vervoer per spoor is een relatief duurzame vorm van transport en daarmee in toenemende mate van belang voor het vervoer van lading tussen de haven van Rotterdam en het achterland. Om het vervoer per spoor naar het achterland efficiënter te maken, introduceerde het Havenbedrijf Rotterdam in 2019 OnTrack. Deze applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer in de Rotterdamse haven en de afhandeling ervan bij de terminal. OnTrack voorziet hiermee in de behoefte van terminals en vervoerders, die hierdoor efficiënter kunnen plannen en beter kunnen anticiperen op afwijkingen. Eind 2019 maakten elf railserviceproviders gebruik van OnTrack, in plaats van de beoogde vijftien.

BlockLab

BlockLab vertaalt blockchain-technologie naar de praktijk. De focus van BlockLab is het ontwikkelen van technologische oplossingen voor energie en logistiek. Dit jaar is de eerste blockchain-container verscheept naar Rotterdam. De container is papierloos en volledig traceerbaar van deur tot deur verplaatst met DELIVER. Dit is een op blockchain werkend platform. Het DELIVER-concept automatiseert processen en biedt meerwaarde aan alle actoren in de toeleveringsketen.

BlockLab werkt samen met S&P Global Platts aan oplossingen voor decentrale elektriciteitshandel. BlockLab levert expertise in blockchain gedreven trading en smart grid scenario's. Eerste zichtbare resultaten worden in 2020 verwacht.

BlockLab is één van de fieldlabs waarbinnen, samen met partners, nieuwe technologieën en hun impact in de haven worden verkend. Andere voorbeelden zijn RAMLAB (3D-metaalprinten) en Floating Lab (autonoom varen).