Behoud- en groeimarkten

De haven van Rotterdam heeft een sterke positie. We hebben een groot marktaandeel in alle markten waarin we actief zijn. De groeimarkten, containervervoer, distributie, LNG en RoRo, ontwikkelen zich goed. Raffinage, petrochemie en bunkering blijven ook belangrijk voor de Rotterdamse haven en de regio.

De verwachting is dat onze positie de komende jaren goed blijft, maar we hebben wel te maken met een veranderende wereld. Tegenover afnemende markten in de fossiele industrie staan nieuwe markten met nieuwe verdienmodellen die mogelijkheden bieden.

Containersegment groeit

De Rotterdamse haven is met een marktaandeel van 31,7% (tot en met het derde kwartaal 2019) marktleider in het containersegment in de Hamburg-Le Havre range. Dit betekent dat Rotterdam de belangrijkste container-gateway en transshipmenthaven in Europa is. Ten opzichte van 2018 (31,7%) bleef ons marktaandeel gelijk. In 2019 werd er 152,9 miljoen ton overgeslagen in de Rotterdamse haven. Na een goede start in het eerste halfjaar is de containeroverslag vrijwel niet gegroeid. De algehele groei liep iets terug door met name minder industriële productie in Duitsland.

Grootste containerschip in Rotterdam

Op 3 september verwelkomden we de MSC Gülsün in de Rotterdamse haven. Deze ‘reus’ heeft een lengte van 400 meter, breedte van 62 meter en een capaciteit van 23.756 TEU. Het is daarmee het grootste containerschip ter wereld.

De MSC Gülsün arriveerde aan de kade van de APMT 2 terminal in de Rotterdamse haven. Het 400 meter lange en 62 meter brede schip heeft een capaciteit van 23.756 TEU en is daarmee het grootste containerschip ter wereld.

Rotterdam kan verdere groei faciliteren

Mede dankzij een uitstekende diepgang, voortreffelijke infrastructuur en professionele dienstverleners is Rotterdam uitgegroeid tot de grootste containerhaven van Europa. Het Havenbedrijf Rotterdam kan verdere groei in deze groeimarkt faciliteren omdat we beschikken over goede achterlandverbindingen via binnenvaart, weg en spoor. We investeren in de verbetering van de fysieke infrastructuur, zoals de Container Exchange Route.

Digitale ontwikkelingen

Digitalisering wordt steeds belangrijker in het containersegment. Door de ontwikkeling van logistieke oplossingen, zoals Pronto, Navigate, Nextlogic, OnTrack, Boxinsider en Deliver laat het Havenbedrijf Rotterdam zien toonaangevend te zijn in de digitale infrastructuur.

Lees hier meer over in ‘Efficiënte haven digitaliseert’.

LNG groeit

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de LNG-hub in Europa zijn. We stimuleren de im- en export van LNG door het ontwikkelen van LNG-distributie- en bunkermogelijkheden en het (laten) aanpassen en harmoniseren van (inter)nationale regelgeving. Om deze positie te behouden en verder uit te breiden, organiseren we evenementen waar rederijen en LNG-leveranciers informatie uit kunnen wisselen over de toepassing van LNG. Daarnaast bieden we kortingen voor schonere schepen.

In 2019 bedroeg de totale overslag van LNG 7,1 miljoen ton, een groei van 36,6% ten opzichte van 2018. De toename van de LNG-overslag kwam vooral doordat een groter deel van het gas dat is gewonnen rond de Atlantische Oceaan in Europa is ingevoerd in plaats van geëxporteerd naar Azië.

Rotterdam bunkerlocatie

De haven van Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa en behoort tot de top drie bunkerhavens ter wereld. Alle denkbare brandstoffen zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar, van stookolie tot biobrandstoffen.

De rederij CMA-CGM heeft besloten om twintig nieuw te bouwen containerschepen op LNG te laten varen en wees Rotterdam aan als LNG-bunkerhaven. In 2019 bunkerde in Europa voor het eerst een schip LNG in de Rotterdamse haven tijdens het overslaan van containers. Simultaan bunkeren reduceert het verblijf van een schip in een haven aanzienlijk.

Warehousing

Een sterke positionering van distributieactiviteiten in het netwerk van de Rotterdamse haven zorgt voor een sterke ladingbinding, investeringen in het haven- en industriecomplex en voor werkgelegenheid. Dit jaar opende Blending & Filling op de Maasvlakte een opslag- en distributiecentrum. Dit complex is speciaal ingericht voor de opslag van ongevaarlijke goederen en verpakte gevaarlijke stoffen en biedt daarnaast een afvul- en mengstation. Bijzonder aan dit opslag- en distributiecentrum is het alles-in-één concept.

In juni tekenden Busan Port Authority en het Havenbedrijf Rotterdam een contract voor de uitgifte van een terrein van vijf hectare op het Distripark Maasvlakte West. Busan Port Authority ontwikkelt op het Distripark Maasvlakte West een duurzaam warehouse van 30.000 vierkante meter, waar meerdere, voornamelijk Koreaanse, dienstverleners gebruik van kunnen maken.

Op 19 juni 2019 tekenden Ki-chan Nam, CEO van Busan Port Authority en Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam de overeenkomst dat de Zuid-Koreaanse havenautoriteit launching customer wordt van Distripark Maasvlakte West.

Breakbulk

De haven van Rotterdam is een belangrijke logistieke hub voor de import en export van Roll-on Roll-off (RoRo) lading. Het marktaandeel van RoRo-overslag in Rotterdam in de Hamburg–Le Havre range steeg van 36,1% (tot en met het derde kwartaal van 2018) tot 36,8% (tot en met het derde kwartaal van 2019).

In 2019 stegen de RoRo-overslagvolumes licht ten opzichte van 2018. De overslag kende in 2019 een grillig verloop, vooral onder invloed van de Brexit. In het eerste kwartaal werden er in de aanloop naar de eerste Brexitdatum veel extra voorraden ingeslagen. Na het uitstel daalden de volumes om in september weer toe te nemen in aanloop van de nieuwe Brexitdatum. Het Verenigd Koninkrijk is van oudsher de belangrijkste markt voor RoRo. Onze inschatting is dat we het effect van de Brexit gaan voelen door afnemende handel, douane- en inspectiefricties en door de komst van importtarieven.

Lees hier meer over de Brexit.

De overslag van overig stukgoed nam ten opzichte van 2018 toe met 2,9%. In het licht van de algemene ontwikkeling van de overslag in andere Europese zeehavens is dit een bijzonder goed resultaat. In bijna alle andere stukgoedhavens daalde de overslag. Het marktaandeel van Rotterdam is dan ook toegenomen van 13,3% (tot en met het derde kwartaal van 2018) tot 14,9% (tot en met het derde kwartaal van 2019). De groeivertraging in de Europese economie, en de haperende industriële productie in met name Duitsland drukte de vraag naar bijvoorbeeld staal het afgelopen jaar. Rotterdam lijkt weerbaarder tegen de slechtere marktomstandigheden dan andere havens, wat te danken is aan de goede spreiding van de overslag (zowel staal, aluminium, pulp en papier als Heavy Lift & Project Cargo).

Food Hub

Bij de ingang van de Maasvlakte verrijst de ‘Rotterdam Food Hub’. We richten dit bedrijventerrein speciaal in om bedrijven uit de ‘agrofood’-sector optimaal te faciliteren. Hiermee bouwen we onze positie als West-Europese doorvoerhaven voor producten uit de land- en tuinbouwsector en visserij verder uit.

Innocent

Innocent vestigt zich als eerste in de Rotterdam Food Hub. Deze fabrikant van smoothies en vruchtensappen startte in het najaar van 2019 met de bouw van haar eigen CO2-neutrale fabriek. Voor Innocent is de Food Hub de duurzaamste locatie om hun fabriek te bouwen, mede omdat de productie plaatsvindt dichtbij de plek waar de ingrediënten arriveren. De vestiging van Innocent is ook goed voor de werkgelegenheid. Er komen ongeveer 200 arbeidsplaatsen bij in het haven- en industriecomplex. Vanuit Rotterdam gaat Innocent de Europese markt bedienen.

Daling overslag droog en nat massagoed

Als Rotterdamse haven hebben we een belangrijke positie voor de doorvoer van droog en nat massagoed. Voor de concurrentiekracht is het van belang om de logistieke ketens voor deze markten efficiënt en betrouwbaar te houden.

De Rotterdamse haven biedt voldoende faciliteiten voor de overslag van droog massagoed. Door onze ligging en de diepte van de haven kunnen schepen zonder belemmeringen in Rotterdam terecht. Een onder druk staande markt zorgde voor een daling in de overslag met 4,0% ten opzichte van 2018. Vooral de kolenoverslag daalde fors. Doordat er meer energie werd opgewekt met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen. Ook de cokeskolen stonden onder druk door de dalende staalproductie in Duitsland. De overslag van ijzererts & schroot bleef nagenoeg gelijk aan 2018. De overslag van biomassa nam toe met 62,8% door de import van houtpellets voor de bijstook in kolencentrales.

De overslag van nat massagoed liet in 2019 een kleine daling zien ten opzichte van 2018 (-0,3%). Binnen dit segment daalde de overslag van minerale olieproducten als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. Een neerwaartse trend van de laatste jaren die wordt versterkt door minder handel in stookolie als gevolg van de nieuwe wereldwijde uitstootregels voor de scheepvaart per 2020. De overslag van ruwe olie kwam voor het vijfde opeenvolgende jaar boven 100 miljoen ton uit en liet een toename van 3,9% zien. Raffinaderijen in Rotterdam en aan Rotterdam verbonden, zijn na investeringen in hun installaties van de afgelopen jaren meer gaan produceren en hadden daardoor meer aanvoer van ruwe olie nodig. De stijging bij overig nat massagoed betreft voornamelijk de import van biobrandstoffen.