Overslag en marktaandeel

Rotterdam is door de geografische ligging de toegangspoort tot de Europese markt en een belangrijk knooppunt voor wereldwijde goederenstromen. Bedrijven gericht op energietransitie en circulaire economie winnen aan belang. In ons haven- en industriecomplex bieden we ze ruimte om zich te vestigen.

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het is ons doel om de positie van Rotterdam als marktleider te behouden en te versterken.

Overslag Rotterdamse haven

Met 469,4 miljoen ton eindigde het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) in 2019 nipt hoger dan vorig jaar (2018: 469,0 miljoen ton). Containeroverslag zorgde voor de meeste groei met 2,5% meer volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, was de groei 2,1% en kwam het jaartotaal uit op 14,8 miljoen TEU. Daarmee behoudt de grootste containerhaven van Europa zijn positie in dit strategisch belangrijke marktsegment.

Overslag Rotterdamse haven

Open Overslag Rotterdamse haven for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2019 2018 Verschil (aantal) Verschil (%)
Ertsen en schroot 30.006 30.059  -53  -0,2% 
Kolen 22.449 26.356  -3.907  -14,8% 
Agribulk 9.809 9.853  -44  -0,4% 
Biomassa 887 545  342  62,8% 
Overig droog massagoed 11.333 10.802  531  4,9% 
Subtotaal droog massagoed 74.485 77.615  -3.130  -4,0% 
Ruwe olie  104.200 100.294  3.906  3,9% 
Minerale olieproducten 68.164 77.673  -9.509  -12,2% 
LNG 7.149 5.234  1.915  36,6% 
Overig nat massagoed 31.697 28.640  3.057  10,7% 
Subtotaal nat massagoed 211.211 211.840  -629  -0,3% 
Totaal massagoed 285.696 289.455  -3.759  -1,3% 
Deepsea 95.782 93.062  2.720  2,9% 
Feeder 30.510 27.640  2.870  10,4% 
Shortsea 26.613 28.406  -1.793  -6,3% 
Containers 152.905 149.111  3.794  2,5% 
Roll-on Roll-off 24.253 24.057  196  0,8% 
Overig stukgoed 6.548 6.361  187  2,9% 
Totaal breakbulk 30.801 30.418  383  1,3% 
Totaal stukgoed 183.706 179.529  4.177  2,3% 
Totale overslag 469.402 468.984  418  0,1% 
Totaal in aantallen containers 8.781.185  8.635.782  145.403  1,7% 
Totaal in aantallen TEU 14.810.804  14.512.661  298.143  2,1% 

Overslag inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2019 3,7% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Marktaandeel Hamburg-Le Havre range

In 2019 behield Rotterdam zijn marktleiderspositie in de Hamburg–Le Havre range ten aanzien van de totale overslag. Ten opzichte van 2018 daalde ons marktaandeel door een daling in droog en nat massagoed van 36,7% naar 36,4% (tot en met het derde kwartaal 2019). De cijfers wijzen uit dat Rotterdam veruit de grootste haven van Europa is.

Bekijk hier de marktaandelen van Rotterdam in de Hamburg–Le Havre range per segment.