Water

Water is belangrijk voor de aan- en afvoer van goederen in het haven- en industriecomplex. Aan de zeezijde maakt de goede nautische diepgang dat Rotterdam de allergrootste schepen vlot en veilig kan ontvangen. Aan de achterlandzijde is de binnenvaart verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle ladingstromen tussen de haven en het Europese achterland.

Aanpak containerbinnenvaartketen

In 2019 is vooral dankzij de initiatieven in de markt en samenwerking tussen ketenpartijen de betrouwbaarheid in het containerbinnenvaartvervoer van en naar Rotterdam verbeterd.

Diverse initiatieven

In het Sectoroverleg Containerbinnenvaartketen blijven we samenwerken aan maatregelen voor een optimale containerbinnenvaartketen voor iedereen. Ketenpartijen ontwikkelden bijvoorbeeld een richtlijn met adviezen voor verladers en expediteurs om zelf invloed uit te oefenen op het transparanter en efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen. En we blijven de ketenperformance monitoren, service voor informatie-uitwisseling verbeteren (Portbase Melding Container Achterland Barge) en digitale tools ontwikkelen voor het verbeteren van het proces in de haven en het achterland. In september 2019 startte het onderzoek naar de mogelijke inzet van initiële overflow hubs om de bestaande capaciteit efficiënter in te zetten en pieken beter te kunnen opvangen. De diverse initiatieven hebben als resultaat dat de congestie beter beheersbaar is geworden.

Bundelen op de corridors en in de haven

Sinds 2017 verleent het Havenbedrijf Rotterdam financiële ondersteuning aan initiatieven die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan een efficiënte afhandeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bundelinitiatieven op de West-Brabant Corridor en de Ruhr Express. In 2019 zijn marktpartijen dergelijke initiatieven gestart op andere corridors, zoals de North West Central Corridor en Limburg Express. Het resultaat is onder andere dat in 2019 ruim 1.000.000 TEU via de Brabant Corridor efficiënt en betrouwbaar is vervoerd van en naar Rotterdam. De bundelingsinitiatieven dragen bij aan een grotere call size per deepsea terminal, minder schepen, een kortere verblijftijd in de haven en een betrouwbare keten voor de klant. Daarnaast biedt het netwerk van vier barge hubs in de haven dedicated binnenvaartshuttles met ‘fixed windows’ op de deepsea terminals en varen schepen volgens een vast vaarschema tussen Waal-Eemhaven, Botlek en de Maasvlakte en tussen Alblasserdam en de Maasvlakte.

Laagwaterproblematiek

In 2019 voerde het Havenbedrijf Rotterdam overleg met vaarwegbeheerders, verladers, vervoerders en bestuurders in Duitsland om het thema laag water voor de lange termijn op de agenda te zetten. Aanleiding hiervoor was de lange periode van laag water in 2018. We verkennen samen met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Duitsland welke maatregelen bijdragen aan een robuust en voorspelbaar infrastructuursysteem. Aan de logistieke kant zoeken we samen met klanten uit de haven en het Europese achterland naar manieren om adaptief te kunnen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van opslagmogelijkheden of flexibele inzet van terreinen. In 2019 was geen sprake van extreem laag water.

Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem

In april 2019 voerde Rijkswaterstaat het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) landelijk in. Dit gebeurde in samenwerking met gemeenten. Wij gebruiken het systeem al sinds 2016. Via het portaal ‘Blauwe Golf Verbindend’ kunnen binnenvaartschippers realtime zien of openbare ligplaatsen beschikbaar zijn in de haven van Rotterdam en langs alle belangrijke nationale vaarwegen.

Verdieping Nieuwe Waterweg

Het gezamenlijke project van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam om de Nieuwe Waterweg en de Botlek te verdiepen is in 2019 afgerond. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhavens. Het resultaat is een betere bereikbaarheid van de Botlekhavens voor diepstekende zeeschepen. Wij danken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de samenwerking in dit project.

Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Ronald Paul (directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) Havenbedrijf Rotterdam)