Veilige, open en betrokken cultuur

Bij het Havenbedrijf Rotterdam werken 1.254 medewerkers. Wij dragen allemaal bij aan de kwaliteit van onze haven, door ideeën te zien en de ruimte voor mogelijkheden te benutten. Hiervoor is een betrokken, gezonde en diverse werkomgeving cruciaal. Met deze basis halen we het beste uit onszelf en kunnen we snel en wendbaar inspelen op thema’s, zoals digitalisering en energietransitie. Goed werkgeverschap gaat verder, we investeren in en faciliteren de groei van onze medewerkers door talent-, management- en leiderschapsontwikkeling. Daarmee helpen we onze medewerkers maximaal toegevoegde waarde te leveren en optimaal hun carrière te doorlopen.

In 2019 zijn het Havenbedrijf Rotterdam en de vakbonden FNV, OV-HbR en CNV tot een nieuw cao-akkoord gekomen. De nieuwe cao is gebaseerd op de pilaren: beloning, investeren in medewerkers, maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan het werk blijven. De cao is afgesloten voor 2,5 jaar.

Veilige, open en betrokken cultuur

We streven naar betrokken en bevlogen medewerkers. Om dit te monitoren en daarop te kunnen sturen, voeren we medewerkersonderzoeken uit. Het onderzoek bevat een algemeen deel gericht op de organisatie en specifieke vragen die te maken hebben met het team. In november 2019 gaf 47,5% van de medewerkers aan betrokken en bevlogen bij de organisatie te zijn. Dit is een stijging ten opzichte van de meting in mei 2019 toen 46,2% aangaf betrokken en bevlogen te zijn. Een vraagstuk blijft de efficiëntie van de werkprocessen en de samenwerking tussen afdelingen. Volgens de medewerkers kunnen we op die terreinen nog belangrijke winst boeken.

Gezond en veilig werken

Veiligheid is bij het Havenbedrijf Rotterdam topprioriteit. In 2019 zijn we gestart met het Corporate Veiligheid programma om een meer proactieve veiligheidscultuur bij alle medewerkers op te bouwen. Het programma bouwt voort op inzichten en ervaringen uit de afgelopen jaren en omvat een bewustwordingscampagne, ondersteund met opleidingen en procedures. Om te leren van gevaarlijke situaties en ongevallen op werkplekken, op (bouw)projecten en bij assets ontwikkelden we de Primato app. Met deze app kunnen medewerkers en opdrachtnemers deze situaties melden.

Het Havenbedrijf Rotterdam werd in 2019 opnieuw drie jaar hoofdsponsor van de Harbour Run.

Ziekteverzuim

In 2019 was het ziekteverzuim 4,58% (DHMR 6,76% en overig 3,33%) en daarmee hoger dan onze doelstelling van 3,98% verzuim. In 2019 begonnen we met een nieuwe aanpak gezondheidsmanagement. Managers vervullen hierbij een belangrijke signaleringsrol en gaan met medewerkers in gesprek als er sprake is van een verhoogd risico tot verzuim.  Daarnaast kan de nieuwe ouderenregeling (ApS) helpen bij het verlagen van het ziekteverzuimpercentage.

Privacy

Het Havenbedrijf Rotterdam wil voor zowel werknemers als belanghebbenden en klanten een betrouwbare partner zijn. Dit betekent dat we discreet omgaan met persoonsgegevens in lijn met de algemene wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG). 2019 stond in het teken van de verdere borging van de in 2018 geïmplementeerde AVG.