Èn-èn

De ondernemingsstrategie 2016-2020 is een èn-èn-strategie. Acht hoofddoelstellingen vormen de kern van onze strategie:

Het in Europa vooraanstaande industriecomplex met een hoog activiteitenniveau zal ingrijpend veranderen. Centraal staat de inrichting van een efficiënt energie- en grondstoffensysteem, zodat bestaande activiteiten toekomst hebben en tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid zich vestigt. Deze èn-èn-strategie is nodig omdat zonder de kracht en investeringscapaciteit van het bestaande haven- en industriecomplex het vernieuwen en aantrekken van nieuwe investeringen lastig is. Het bestaande cluster blijft daardoor concurrerend, behoudt zijn maatschappelijke waarde en wordt toekomstbestendig.