Validatie

We scherpen onze strategie jaarlijks aan, aan de hand van de voortgang op onze hoofddoelstellingen. Deze validatie laat zien welke ontwikkelingen gevolgen hebben voor onze strategie. Op basis hiervan bepalen we of de doelen nog aansluiten op de huidige positie en ontwikkelingen.

De invulling van onze centrale functies als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau verandert fundamenteel (hier leest u er meer over). Deze conclusie uit de herijkte Havenvisie vormt mede de aanleiding om de huidige ondernemingsstrategie aan te scherpen. De validatie van 2019 vormde de aanloop naar een nieuwe strategie in 2020, waar we in 2019 aan werkten.