Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen in de wereld. Als organisatie die midden in de samenleving staat, verbinden we ons aan de SDG’s. In de nieuwe herijkte Havenvisie vormen ze het startpunt van de visie en laten we zien hoe de haven bijdraagt aan de realisatie ervan.

In 2017 bepaalden we aan welke van de hoofddoelstellingen we de grootste bijdrage kunnen leveren. Deze analyse gaven we in 2018 een vervolg door op het niveau van subdoelstellingen onze mogelijke bijdrage te koppelen aan onze materiële thema’s en kritieke prestatie-indicatoren (KPI's). De basis voor deze analyse vormt onze missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

We koppelden onze materiële thema’s aan de hoofd- en subdoelstellingen van de SDG’s. Aan de hand van onze KPI’s meten we onze directe bijdrage aan het behalen van de SDG’s in Nederland, waarbij we ons focussen op vijf SDG’s (3, 7, 8, 9 en 13). Voorbeelden hiervan zijn de thema’s veiligheid en kwaliteit scheepvaartafwikkeling die we hebben verbonden aan de subdoelstellingen 3.6, 8.2 en 8.8. Voor 3.6 hanteerden wij een brede interpretatie.

Daarnaast identificeerden we twee SDG’s (5 en 17) waar we op een meer indirecte wijze aan bijdragen. Daarom koppelden we ze niet aan materiële thema's of KPI's. Voorbeelden hiervan zijn in dit verslag beschreven, onder andere in de hoofdstukken rondom energietransitie en duurzame bedrijfsvoering. De verbinding tussen onze materiële thema’s, KPI’s en SDG’s vatten we samen in de samenhangtabel.

Onderstaande afbeelding geeft weer aan welke SDG's wij een bijdrage leveren.