17 Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2019 bedraagt 2,7 miljoen euro (2018: 4,9 miljoen euro). Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar deelnemingen. De afname van het resultaat wordt met name veroorzaakt door een negatief nagekomen resultaat van 2,3 miljoen euro uit Sohar met name vanwege de boeterente door afkoop van bestaande leningen in het kader van een herfinanciering. Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 21 ‘Overzicht deelnemingen’.

Lees hier meer over de deelnemingen.