Kerncijfers

Overslag

Overslag Rotterdamse Haven

Open Overslag Rotterdamse Haven for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2019 2018 Verschil (aantal) Verschil (%)
Ertsen en schroot 30.006  30.059  -53 -0,2%
Kolen 22.449 26.356   -3.907 -14,8%
Agribulk 9.809 9.853  -44  -0,4%
Biomassa 887 545  342  62,8%
Overig droog massagoed 11.333 10.802  531  4,9%
Subtotaal droog massagoed 74.485 77.615  -3.130  -4,0%
Ruwe olie 104.200 100.294  3.906  3,9%
Minerale olieproducten 68.164 77.673  -9.509  -12,2%
LNG 7.149 5.234  1.915  36,6%
Overig nat massagoed 31.697 28.640  3.057  10,7%
Subtotaal nat massagoed  211.211 211.840  -629  -0,3%
Totaal massagoed  285.696 289.455  -3.759  -1,3%
         
Deepsea  95.782 93.062  2.720  2,9%
Feeder 30.510 27.640  2.870  10,4%
Shortsea 26.613 28.406  -1.793  -6,3%
Containers 152.905 149.111  3.794  2,5%
Roll-on Roll-off 24.253 24.057  196  0,8%
Overig stukgoed 6.548 6.361  187  2,9%
Breakbulk 30.801 30.418  383  1,3%
Totaal stukgoed 183.706 179.529  4.177  2,3%
Totale overslag 469.402 468.984  418  0,1%
Totaal in aantallen containers 8.781.185  8.635.782  145.403  1,7%
Totaal in aantallen TEU 14.810.804 14.512.661  298.143  2,1%

Overslag is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2019 3,7% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Overslag goederen in de haven van Rotterdam

Open Overslag goederen in de haven van Rotterdam for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2016 2017 2018 2019
Ertsen en schroot 33.865 31.229 31.166  30.059 30.006 
Kolen  30.691 28.443 25.752  26.356 22.449 
Agribulk   10.384  10.449  11.143  9.853 9.809 
Biomassa   75  56  414  545 887 
Overig droog massagoed   12.274  12.123  11.694 10.802 11.333 
Subtotaal droog massagoed 87.739 82.301 80.168 77.615 74.485 
Ruwe olie   103.091  101.858  104.179 100.294 104.200 
Minerale olieproducten   88.496  88.761  79.207  77.673 68.164 
LNG   2.307  1.705  1.986 5.234 7.149 
Overig nat massagoed   30.746  31.195  28.911 28.640 31.697 
Subtotaal nat massagoed   224.640  223.519  214.282 211.840 211.211 
Totaal massagoed   312.379  305.820  294.450 289.455 285.696 
           
Deepsea   80.935  81.322  89.172 93.062 95.782 
Feeder   19.266  20.471  25.389 27.640 30.510 
Shortsea   26.044  25.270  28.082 28.406 26.613 
Containers   126.245  127.063  142.642 149.111 152.905 
Roll-on Roll-off   22.030  22.412  23.805 24.057 24.253 
Overig stukgoed   5.709  5.881  6.456 6.361 6.548 
Breakbulk   27.739  28.293  30.262 30.418 30.801 
Totaal stukgoed   153.984  155.356  172.904 179.529 183.706 
Totale overslag 466.363 461.176 467.354 468.984 469.402 
Totaal in aantallen containers 7.329.640 7.413.548 8.194.232 8.635.782 8.781.185 
 Totaal in aantallen TEU  12.234.535  12.385.168  13.734.334 14.512.661 14.810.804 

Overslag is inclusief overslag terminals in Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslagcijfers zijn voor 2019 3,7% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam

Open Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam for viewing

(brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2016 2017 2018 2019
Ertsen en schroot 31.493 29.328 29.256  28.281 27.626 
Kolen 30.378 28.203 25.216  25.644 21.669 
Agribulk 9.672 9.700 10.268  8.869 8.897 
Biomassa 61 56 379 521 873 
Overig droog massagoed 8.697 8.634 8.823  8.550 9.228 
Subtotaal droog massagoed 80.302 75.921 73.941  71.866 68.294 
Ruwe olie   101.723  100.774  103.332 98.760 103.318 
Minerale olieproducten   49.045  46.980  40.820  40.499 35.671 
LNG  1.456  1.040  1.284  3.560 6.517 
Overig nat massagoed   19.013  19.010  18.245  17.604 19.469 
Subtotaal nat massagoed  171.237  167.804  163.681  160.423 164.974 
Totaal massagoed   251.539  243.725  237.622 232.289 233.268 
           
Deepsea   41.688  42.728  46.919 51.261 51.818 
Feeder   10.203  10.820  13.583  13.622 15.533 
Shortsea   10.479  10.153  11.439 11.713 10.672 
Containers   62.369  63.701  71.941  76.598 78.024 
Roll-on Roll-off   9.761  9.631  10.215 10.314 10.297 
Overig stukgoed   3.910  4.138  4.151 4.040 4.247 
Breakbulk   13.671  13.769  14.366  14.354 14.544 
Totaal stukgoed 76.040 77.470 86.307 90.952  92.568
Totaal aanvoer 327.579 321.195 323.929 323.240 325.836 
Totaal in aantallen containers   3.522.033  3.866.499  4.253.499 4.499.591 4.567.227 
Totaal in aantallen TEU   6.351.594  6.447.720  7.131.519 7.571.434 7.710.843 

Overslag is inclusief overslag terminals in Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslagcijfers zijn voor 2019 3,7% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Afvoer goederen in de haven van Rotterdam

Open Afvoer goederen in de haven van Rotterdam for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2016 2017 2018 2019
Ertsen en schroot  2.372  1.900  1.910 1.778 2.381 
Kolen   313  240  536 712 780 
Agribulk  1.162   750  875  984 911 
Biomassa   13  -  35 24 14 
Overig droog massagoed   3.591  3.489  2.871  2.252 2.105 
Subtotaal droog massagoed   7.437  6.379  6.227 5.749 6.192 
Ruwe olie   1.367  1.084  847  1.534 883 
Minerale olieproducten   39.451  41.781  38.387  37.174 32.493 
LNG   852  665  701 1.674 632 
Overig nat massagoed   11.733  12.185  10.666  11.036 12.229 
Subtotaal nat massagoed   53.403  55.715  50.601  51.417 46.236 
Totaal massagoed   60.840  62.094  56.828 57.166 52.428 
           
Deepsea  39.247  38.594  42.253 41.801 43.964 
Feeder containers   9.063  9.652  11.806 14.018 14.976 
Shortsea container   15.566  15.117  16.642  16.693 15.941 
Containers   63.876  63.363  70.701  72.514 74.881 
Roll-on Roll-off   12.269  12.781  13.591  13.743 13.956 
Overig stukgoed   1.799  1.743  2.305  2.321 2.301 
Breakbulk   14.068  14.524  15.896  16.064 16.257 
Totaal stukgoed 77.944 77.887 86.597  88.578 91.138 
Totaal afvoer 138.784 139.981 143.425  145.744 143.566 
Totaal in aantallen containers    3.807.607  3.547.049 3.940.733 4.136.191 4.213.958 
Totaal in aantallen TEU   5.882.941  5.937.448  6.602.815  6.941.227 7.099.961 

Overslag is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt niet in de financiële verslaggeving meegenomen.

 • Goederenoverslag per goederensoort

  JarenBreakbulkContainersNat massagoedDroog massagoed
  201527.739126.245224.64087.739
  201628.293127.064223.51982.301
  201730.262142.642214.28280.168
  201830.418149.111211.84077.615
  201930.801152.905211.21174.485

Overslag Hamburg-Le Havre range

Open Overslag Hamburg-Le Havre range for viewing

(brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2014 2015 2016 2017 2018
Rotterdam (Nederland) 444,7 466,4 461,2 467,4 469,0
Antwerpen (België) 199,0 208,4 214,2 223,6 235,3
Hamburg (Duitsland)  145,7 137,8 138,2 136,5 135,1
Amsterdam (Nederland)  97,8 96,5 96,8 100,8 101,8
Bremerhaven (Duitsland)  78,3 73,4 74,2 73,1 74,0
Le Havre (Frankrijk)  66,9 68,3 65,4

71,9

70,9
Duinkerken (Frankrijk)  47,1 46,6 46,7 50,3 51,6
Zeebrugge (België)  42,5 38,3 37,8

37,1

40,8
North Sea Ports (Nederland en België)  61,0 59,5 62,3 66,7 70,4
Wilhelmshaven (Duitsland)  24,2 29,0 26,2 30,3 27,3

* Overslag 2019 andere havens pas na het eerste kwartaal beschikbaar
* Bron: havens Hamburg - Le Havre range

Marktaandeel

 • Marktaandeel Rotterdam per goederensoort in Hamburg-Le Havre range*

  JarenNat massagoedDroog massagoedContainersBreakbulk
  201551,236,229,125,0
  201650,934,628,526,3
  201749,133,530,427,0
  201848,332,230,726,6
  201947,431,530,728,1
 • Ontwikkeling marktaandelen Hamburg-Le Havre range

  JarenRotterdamAntwerpenHamburgAmsterdamBremerhavenLe HavreDuinkerkenZeebruggeNorth Sea PortsWilhelmshaven
  201538,016,911,38,06,05,63,83,14,82,4
  201637,617,611,47,86,15,33,83,15,02,2
  201737,217,711,18,05,85,74,02,95,22,4
  201836,718,610,67,95,85,54,13,15,62,1
  201936,418,410,78,35,55,34,13,45,62,3

Investeringen

 • Investeringsuitgaven Havenbedrijf Rotterdam - per type

  JarenBedrijfsmiddelenPublieke infrastructuurKlantgebonden infrastructuurDeelnemingen
  201515.57853.84581.714
  201615.63963.552100.626
  201721.97387.369104.429
  201837.236131.690149.87089.269
  201928.500146.000150.40013.400

Luchtkwaliteit

 • Concentratie NO₂, SO₂ en PM10 in regio (jaargemiddelden)

  JarenStikstofdioxide (NO2)Zwaveldioxide (SO2)Fijnstof (PM10)
  200636,61328,8
  200736,71127,3
  200838925,8
  200934,51123,8
  201034,51025
  201134,66,925,8
  201233,16,521,8
  201331,55,620,8
  201429,97,121,3
  201529,34,0 19,2
  201630,04,919,0
  201729,4419,5
  201827,521,2

Vanaf 2018 wordt zwaveldioxide niet meer gemeten.

CO₂-emissies

 • CO₂-uitstoot regio Rotterdam

  JarenCO2 uitstoot
  201530.170
  201632.758
  201734.360
  201829.891

CO₂-footprint Havenbedrijf Rotterdam

Open CO₂-footprint Havenbedrijf Rotterdam for viewing

In kton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Scope 1 6,1 6,0 6,2 6,8 5,9 4,5   2,9
Scope 2 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1  0,1
Scope 3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7  2,9
Totaal 9,2 9,1 8,8 9,6 8,7 7,3  5,9 

De footprint is gebaseerd op de ISO 14064-standaard. In 2019 maakten wij gebruik van dezelfde scope-indeling als in vorige jaren:
Scope 1 omvat directe emissies door het verbruik van brandstoffen. Hierondervalt het brandstofverbruik van operationele voertuigen.
Scope 2 omvat de indirecte emissies gerelateerd aan energei en stadswarmteverbruik. Hieronder valt het energieverbruik van operaties en objecten in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam, bijvoorbeeld bruggen, verlichting van gebouwen en publieke verlichting. Verder bestaat scope 2 uit elektriciteitsverbuik en stadsverwarming van gehuurde kantoren.
Scope 3 omvat de CO-uitstoot als gevolg van zakenvluchten en woon-werkverkeer van medewerkers.

 • CO₂-footprint Havenbedrijf Rotterdam

  JarenDirecte emissiesEnergie indirecte emissieOverige indirecte emissie
  20136,10,72,4
  20146,00,72,4
  20156,20,12,5
  20166,80,12,7
  20175,90,12,7
  20184,50,12,7
  20192,90,12,9

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

Historisch overzicht Havenmeester

Open Historisch overzicht Havenmeester for viewing

  2015 2016 2017 2018 2019
Bezoeken          
Tankschepen 8.466 8.133 8.150 8.436 8.445 
Droge bulk 1.067 1.080 1.122 1.030 1.005 
General Cargo 9.413 9.577 9.768 9.174 9.187 
Volcontainer 7.270 7.393 7.668 7.749 7.723 
Overige 2.906 2.839 2.938 3.087 3.131 
Totaal 29.122 29.022 29.646 29.476 29.491 
           
Veilig           
Scheepsbewegingen 76.527 76.048 79.598 79.903 79.293 
Nautische Safety Index* - 7,53 7,95 6,43 6,56 
Safety Environmental Index** - 8,01 7,99  7,72 7,61 
Schoon          
Waterverontreinigingen 221 201 151  153 169 

*Door een gewijzigde rekenmethode in 2016 is de periode 2012-2015 gelijk gesteld aan het rapportcijfer 7.
**In 2017 is de definitie en de wijze van berekening aangepast. De doelstelling is gesteld op 7,5.

 • Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen (zeevaart)

  JarenScheepsbezoekenScheepsbewegingen
  20152912276527
  20162902276048
  20172964679597
  20182947679903
  20192949179293

Mens en organisatie

Historisch overzicht personeel

Open Historisch overzicht personeel for viewing

  2015 2016 2017 2018 2019
Verhouding parttime/fulltime          
Parttime - DHMR 25 28 30 27 37 
Parttime - overig 123 116 124 127 143 
Parttime - totaal 148 144 154 154 180 
Fulltime - DHMR  438 434 426  422 419 
Fulltime - overig  527 552 584 635 655 
Fulltime - totaal  965 986 1.010 1.057 1.074 
Totaal  1.113 1.130 1.164 1.211 1.254 
Verhouding man-vrouw - totaal           
Man - DHMR  425 419 414  405 407 
Man - overig  406 420 441 481 518 
Man - totaal  831 839 855 886 925 
Vrouw - DHMR  38 43 42 44 49 
Vrouw - overig  244 248 267 281 280 
Vrouw - totaal  282 291 309 325 329 
Totaal  1.113 1.130 1.164 1.211  1.254 
Verhouding man-vrouw - management           
Man management - DHMR  5 6 17  18 18 
Man management - overig  51 56 49 50 39 
Man management totaal  56 62 66 68 57 
Vrouw management - DHMR  1 1 4 5
Vrouw management - overig  11 15 16 20 22 
Vrouw management - totaal  12 16 20 25 28 
Totaal  68 78 86 93 85 
Leeftijd - DHMR           
< 30 jaar  27 21 22  33 48 
30 - 39 jaar  84 86 78 75 81 
40 - 49 jaar  120 121 121 112 109 
50 - 60 jaar  185 182 181 165 159 
>60 jaar  47 52 54 64 59 
Totaal  463 462 456 449 456 
Leeftijd - overig           
< 30 jaar 39 50 63  68 105 
30 - 39 jaar  166 165 155 182 169 
40 - 49 jaar  230 221 238 240 218 
50 - 60 jaar  170 185 197 217 217 
> 60 jaar  45 47 55 55 89 
Totaal  650 668 708 762 798 
Dienstjaren - DHMR           
0 - 5 jaar  56 66 69  88 109 
6 - 10 jaar  49 47 50 37 33 
11 - 15 jaar  78 72 59 49 43 
> 15 jaar  280 277 278 275 271 
Totaal  463 462 456 449 456 
Dienstjaren - overig           
0 - 5 jaar  202 225 258  297 327 
6 - 10 jaar  156 150 155 159 118 
11 - 15 jaar  114 106 91 77 93 
> 15 jaar  178 187 204 229 260 
Totaal  650 668 708 762 798 
Ziekteverzuim           
Ziekteverzuimpercentage - DHMR  6,28% 5,75% 7,13%  5,83% 6,76% 
Ziekteverzuimpercentage - overig  3,04% 3,29% 3,83% 3,25% 3,33% 
Ziekteverzuimpercentage - totaal  4,10% 4,23% 5,12% 4,21% 4,58% 
Gemiddelde leeftijd (jaren)           
Alle medewerkers - DHMR  47,9 48,2 48,4  48,0 47,8 
Alle medewerkers - overig  44,8 44,8 45,1 44,8 46,2 
Alle medewerkers - totaal  46,1 46,2 46,4 46,0 46,8 
Management - DHMR  51,0 51,6 51,4 51,1 51,3 
Management - overig  48,1 47,4 49,0 48,8 48,0 
Management - totaal  48,4 47,7 49,6 49,3 48,9 
Nieuwe medewerkers - DHMR  33,4 32,8 31,3 30,5 31,9 
Nieuwe medewerkers - Overig  34,9 34,6 37,2 35,4 37,7 
Nieuwe medewerkers - totaal  34,6 34,2 36,1 34,2 35,8 

Verhouding parttime/fulltime

 • Verhouding parttime/fulltime - Havenbedrijf totaal

  JarenParttimeFulltime
  2015148965
  2016144986
  20171541010
  20181541057
  20191801074

Verhoudig man-vrouw parttime/fulltime - Havenbedrijf totaal

 • Verhouding man-vrouw parttime/fulltime - Havenbedrijf totaal

  DienstverbandManVrouw
  Fulltime863211
  Parttime62118

Diversiteit

 • Man-vrouwverhouding - Havenbedrijf totaal

  JarenManVrouw
  2015821282
  2016839291
  2017855209
  2018886325
  2019925329
 • Man-vrouwverhouding - Management - Havenbedrijf totaal

  JarenManVrouw
  20155612
  20166216
  20176620
  20186825
  20195728

Leeftijd

 • Leeftijd medewerkers - Havenbedrijf totaal

  Jaren< 30 jaar30 - 39 jaar40 - 49 jaar50 - 60 jaar> 60 jaar
  20156625035035592
  20167125134236799
  201785233359378109
  2018101257352382119
  2019153250327376148
 • Gemiddelde leeftijd - Havenbedrijf totaal

  JarenAlle medewerkersManagementNieuwe medewerkers
  201546,148,434,6
  201646,247,734,2
  201746,449,636,1
  201846,049,334,2
  201946,848,935,8

Dienstjaren

 • Aantal dienstjaren - Havenbedrijf totaal

  Jaren0 - 5 jaar6 - 10 jaar11 - 15 jaar> 15 jaar
  2015258205192458
  2016291197178464
  2017327205150482
  2018385196126504
  2019436151136531

Financiën

 • Omzet

  JarenOverige opbrengstenInkomsten uit contractenHavengelden
  201520338306
  201628341316
  201731377309
  201831374302
  201937366304

Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf

Open Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf for viewing

(Afgeronde bedragen x € 1 miljoen) 2015 2016 2017 2018 2019
Balans          
Activa 3.967 4.216 4.324 5.423 5.524 
Eigen vermogen 2.440 2.603 2.686 3.810 3.955 
Langlopende schulden 1.216 1.163 1.249 1.299 1.309 
Geïnvesteerd vermogen 3.655 3.766 3.935 5.109 5.264 
Voorzieningen + kortlopende schulden 312 450 388  314 260 
Totaal vermogen 3.967 4.216 4.324  5.423 5.524 
Winst-en-verliesrekening          
Som der bedrijfsopbrengsten 677 681 712 707 707 
Operationele lasten 239 239 261 268 273 
EBITDA 438 442 451 439 433 
Afschrijving 147 140 148 146 153 
Bedrijfsresultaat (EBIT) 292 302 303 293 280 
Financiële baten en lasten -89 -86 -62 -44 -42 
Resultaat deelnemingen 9 8 6 5
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     -60 961 -2 
Nettoresultaat 212 224 187 1.215 239 
Kasstroomoverzicht          
Operationele kasstroom 336 330 274 297 418 
Investeringskasstroom (excl. Rijksbijdrage) -149 -167 -156 -365 -310 
Rijksbijdrage - 112 - -
Financieringskasstroom -202 -108 -159 -25 -107 
Saldo kasstroom -15 168 -41 -93 0,4 
Bruto-investeringen          
Klantgebonden infrastructuur 82 101 104 150 150 
Publieke infrasructuur* 57 64 87 132 146 
Bedrijfsmiddelen 16 16 22 37 29 
MV2 - - - -  
Deelnemingen       89 13 
Totaal bruto-investeringen 154 179 214 408 338 
Ratio's          
Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen) 62 62 62 70 72
Net Debt/EBITDA 2,2 1,8 1,7 2,1 2,1
Interest coverage rate (ICR)** 3,6 3,5 4,9 6,1 5,8

*Inclusief bijdragen.
**ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente.

Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht omdat de financiële gegevens van de deelnemingen gezamenlijk verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening.