Overzicht kritieke prestatie-indicatoren

Een KPI is materieel voor het rapportagejaar indien deze inzicht geeft in de mate van realisatie van de strategische doelstellingen, ze van toepassing is op een materieel thema en er daadwerkelijk op is gestuurd door het management. In de controle door de externe accountant hebben de kritieke prestatie-indicatoren extra focus gehad. Voor het thema nieuwe markten stelden we een nieuwe indicator op.

KPI's