Profiel van de haven

Met een totale overslag van 469,4 miljoen ton goederen is de haven van Rotterdam ook in 2019 de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt deze positie onder andere aan de goede bereikbaarheid via zee, klanten van wereldklasse, voldoende ontwikkelruimte, de natuurlijke achterlandverbindingen en toenemende aandacht voor sociale infrastructuur. Met een maximale waterdiepte van 24 meter is het als enige van de vier grootste havens in de Hamburg-Le Havre range onbeperkt toegankelijk voor de meest diepstekende schepen. In de haven komen zeevaart, binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding samen. In 2019 ontvingen we 29.491 zeeschepen en 85.969 binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam.