Toegevoegde Waarde

.. inclusief achterwaartse indirecte effecten
De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven inclusief achterwaartse indirecte effecten bedroeg in 2017 (laatst bekende cijfer) 23,6 miljard euro. Dat is 3,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Dit blijkt uit de ‘Havenmonitor – De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2017’. Met achterwaartse indirecte effecten bedoelen we de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door havengerelateerde bedrijven elders in de Nederlandse economie.

.. ook inclusief voorwaartse effecten
Als we ook de voorwaartse indirecte effecten meerekenen, dan bedroeg in 2017 de toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven 45,6 miljard euro, 6,2% van het bbp en leverde het direct en indirect werk op voor 385.000 personen in Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het Rotterdam Effect – Impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie’. Voorwaartse indirecte effecten zijn economische activiteiten in Nederland dankzij de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie.